Prima pagina Contact

AVOCAT GEICA FLORENTINA

PRIMA PAGINA
SERVICII
ONORARII
CONTACT
LOCALIZARE CABINET

COLABORATORI

ONORARII


 

* Onorariile se stabilesc liber intre cabinet si client si se prevad in contractul de asistenta juridica, la data incheierii acestuia , inainte de inceperea asistentei / reprezentarii in fata autoritatilor statului sau in fata altor persoane fizice sau juridice .

Onorariile vor fi stabilite in raport de :

1. dificultatea, amploarea sau durata cazului ;
2. timpul si volumul de munca solicitata pentru executarea mandatului primit sau activitatii solicitate de client ;
3. natura, noutatea si dificultatea cazului ;

In stabilirea onorariilor se va avea in vedere, pe langa principiile enuntate mai sus, posibilitatea de a dezvolta modalitatile de plata a onorariilor sub diferite aspecte cum ar fi:

a. onorarii orare ;
b. onorarii fixe (forfetare) ;
c. onorarii de succes ;
d. onorarii formate din combinarea criteriilor de la lit. a, b si c.
e. onorariu consultanta lunara .

Onorariul fix (forfetar) consta intr-o suma fixa pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale care se presteaza .


 
PRIMA PAGINA SERVICII ONORARII
Avocat-Ite , Toate drepturile rezervate Copyright 2017©
CONTACT